తరిమికొడుదాం ఇలా కరోనను…..

కారోన సూర్యుడు చుట్టూ ఉండే ప్రమాదకరమైన వలయం ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం అవరించిన వలయం మహంమ్మరి కారోన ఇది మనుషుల ప్రాణాలతో  ఆరోగ్యంతో అడ్డుకుంటుంది.దీన్ని వైద్యపరంగా తరిమికోటడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. కావున మనం అందరం కలిసి కొన్ని ఆరోగ్యం పెంపొందించే మరియు కాపాడే కొన్ని సూచనలు పాటించాలి. ఇవి మన కుటుంబాలకు మనకు మంచిది.ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న lockdwon కు సహకరించడం చేతులు తరచు కడుకోవడం ముఖాన్ని చేతులతో తగలకుడదు బయటకు వెళ్లి ఇంటికి వచ్చాక స్నానం చేసి వెళ్లడం ,మన రోగనిరోధక శక్తి పెంచే సీట్రిక్ ఆమ్లం ఉండే పదార్థాలు తీసుకోవడం బయటి నుండీ తెచ్చిన పదార్థాలు కడిగిన తర్వాత వాడుకోవాలి జనసందోహం ఎక్కువ ఉన్న చోట మాస్క్ వాడాలి. ఇలా ఎంత త్వరగా కారోనను మన దేశం నుండి తరిమికోడితే అంతమంచిది మనకు మన దేశం ఆర్ధిక వ్యవస్థకుచివరిగా నీ కుటుంబ మరియు దేశ భద్రత నిచేతు లోఉంది కావున జాగ్రత్తగా చూసుకో. Salut india

2 thoughts on “తరిమికొడుదాం ఇలా కరోనను…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: